Background Image

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINSITRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Astoria Bed & Breakfast, ul Cieszkowskiego 106, 62-020 Swarzędz, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych oraz realizuje działania marketingowe, na podstawie Art. 26 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);
zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami, jest udostępniana przez Inspektora Ochrony Danych,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
realizacji usług świadczonych przez Astoria Bed & Breakfast na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
administrowania bazą danych oraz klauzul zgód klientów a także prowadzenia marketingu usług i produktów Grupy Żagiel, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; a także na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości;
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi);
ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie danych osobowych jest dobrowolne.