Background Image

Zwiedzanie

  • Swarzędz

W Swarzędzu największą atrakcją antropogeniczną jest Skansen Pszczelarstwa i Muzeum Pszczelarstwa, które oferuje liczne eksponaty związane z pszczelarstwem, jedwabnictwem i bartnictwem.

1

Skansen położony jest na tzw. małej pętli Szlaku Piastowskiego, wyznaczającej najciekawsze obiekty historyczno – kulturowe aglomeracji poznańskiej. 

2

Skansen wchodzi w skład zespołu pałacowego, do którego należy również Pałacyk Myśliwski Pod Lipami, wraz z parkiem wybudowanym w 1896 roku.

3

Obowiązkowym punktem zwiedzania Swarzędza jest również zabytkowy Rynek z Ratuszem wybudowanym w XIX wieku.

4

Warto zobaczyć także zabytkowy Kościół św. Marcina czy dwór rodziny Hoffmeyerów, w którym obecnie znajduje się przedszkole.

5

Niewątpliwie na uwagę zasługuje Muzeum Przyrodniczo - Łowieckie w Uzarzewie, które zostało otwarte w 1977 r.

8

Można w nim zobaczyć m.in. kości wymarłych zwierząt, w tym takich, które już nie występują na terenie Wielkopolski, broń myśliwską, liczne trofea.

6

Osobna sala została poświęcona zwierzynie płowej - sarnie i jeleniowi.

7

  • Poznań

Stolica województwa wielkopolskiego jest wyjątkowa, ze względu na połączenie licznych zabytków polskiej państwowości ze sztuką oraz szeroko pojętą nowoczesnością. Najstarszą częścią Poznania jest Ostrów Tumski, gdzie mieści się bazylika archikatedralna oraz relikty pierwszej polskiej katedry sięgające aż X wieku.

9

10

Nie sposób nie wspomnieć o Starym Mieście, które niewątpliwie stanowi najważniejszy punkt, zarówno pod względem historycznym jak i współczesnym, a obecnie przede wszystkim rozrywkowym. Najważniejsze obiekty w centrum Poznania to ratusz, utrzymany w stylu renesansowym oraz barokowa Fara Poznańska, a dokładniej Bazylika kolegiacka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny.

11

Do ważniejszych celów turystycznych wizyt należą również największa w Polsce palmiarnia, dwa ogrody zoologiczne podzielone na Stare Zoo i Nowe Zoo, muzea, teatry czy ośrodki kultury z Centrum Kultury Zamek na czele.

12

Niezwykle interesującą wycieczką po ulicach Poznania jest Trakt Cesarski.

To główny szklak turystyczny przebiegający przez Poznań. W myśl jego twórców, Trakt to pozytywna i motywująca opowieść o mieście i jego mieszkańcach. Ma ona na celu ukazać proces powstania Poznania przez pryzmat – jak określają to autorzy tego projektu – „sięgania po koronę”.

Przebieg Traktu wiąże się z historią rozwoju urbanistyki i architektury: od miejsca początków Państwa Polskiego, poprzez miasto średniowieczne, nowożytne, aż do współczesności.

W załączonych plikach znajdują się foldery, przedstawiające trasę Traktu Cesarskiego oraz opis najważniejszych miejsc i zabytków.

Trakt Królewsko- Cesarski
http://trakt.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/05/Trakt-Krolewsko-Cesarski.pdf

Ostrów Tumski
http://trakt.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/05/Szlak-glowny-Ostrow-Tumski.pdf

Stare Miasto
http://trakt.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/05/Stare-Miasto.pdf

Śródmieście
http://trakt.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/05/Szlak-glowny-Srodmiescie.pdf

Źródło informacji: http://trakt.poznan.pl

  • Biskupin

Biskupin położony w odległości 96 km od Poznania to jeden z ważniejszych punktów Szlaku Piastowskiego.  Miejsce bardzo popularne i chętnie odwiedzane przez turystów ze względu na odkryty, zbadany przez archeologów i później zrekonstruowany gród z około VIII wieku p.n.e.

13

Obecnie można tam zobaczyć wioskę neolityczną z epoki kamienia, osiedle obronne ludności łużyckiej, wioskę wczesnopiastowską, pawilon muzealny, gdzie można obejrzeć stałą wystawę poświęconą badaniom wykopaliskowym w Biskupinie i okolicy pt. „Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim” oraz jedną bądź dwie wystawy czasowe o zmiennej tematyce, kwatery archeologii doświadczalnej, obozowisko łowców i zbieraczy z epoki kamienia (mezolitu) oraz chatę pałucką z drugiej połowy XVIII wieku.

  • Ostrów Lednicki

To największa z pięciu wysp na jeziorze Lednica, położona w jego południowej części, prawdopodobne miejsce Chrztu Polski. Na wyspie znajduje się stanowisko archeologiczne oraz od 1969 roku Muzeum Pierwszych Piastów.

15

Muzeum Pierwszych Piastów prezentuje relikty kamiennej architektury pałacowej i sakralnej oraz drewnianej zabudowy wsi.

Znajdują się tam pozostałości grodu pierwszych Piastów (pałacu, kaplicy i kościoła, otoczonych wałem obronnym) z drugiej połowy X w. Obiekty te świadczą o istnieniu już w X w. dobrze ukształtowanej państwowości polskiej, której kolebką była Wielkopolska.

14

W strukturze muzeum znajdują się:
- otulina Jeziora Lednickiego, wraz z cennymi obiektami archeologicznymi na wyspie (Ostrów Lednicki),
- gród z reliktami zabudowy architektonicznej w Gieczu (od 1984),
- gród w Grzybowie koło Wrześni (od 1997),
- grodzisko w Radzimiu koło Murowanej Gośliny – tzw. Ostrów Radzimski (od 2002 badania muzeum; od 2006 Pracownia Archeologiczna "Gród na Ostrowie Radzimskim", mieszczącą się w Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie).
- Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach.

W skansenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach prezentowane są domy, budynki inwentarskie, stodoły wraz z wyposażeniem. Poszczególne budynki zorganizowane są w zagrody i zorientowane w taki sposób by całość tworzyła naturalnej wielkości wieś. Kompozycję uzupełniają drewniany kościół, kaplica, barokowy dwór z folwarkiem, karczma, wiatraki, młyn wodny. Najmłodszy budynek pochodzi z 1935 roku a najstarsze elementy datowane są na rok 1602.

16

W zespole dworskim oraz w części budynków znajduje się ekspozycja muzealna prezentująca przedmioty codziennego użytku ilustrujące rolnicze i rzemieślnicze życie.